Înapoi Termeni și Condiții

Termeni și Condiții

Termeni și Condiții privind utilizarea Platformei eeatingh


 

Îți mulțumim că ai ales Platforma eeatingh. Documentul de mai jos reprezintă Termenii și Condițiile (contractul) care se aplică în relația dintre noi, în calitate de proprietari ai eeatingh și tine, în calitate de utilizator al serviciilor noastre. Te rugăm să citești cu atenție prezentul contract deoarece conține, împreună cu documentele ce fac parte integrantă din Termeni și Condiții, prevederi obligatorii pentru destinatarii serviciilor noastre.

I. Prevederi comune, aplicabile atât (i) în relația dintre Reea și Utilizatorii Platformei, cât și (ii) în relația dintre Reea și comercianții înregistrați în Platformă.

1. Proprietarul eeatingh

 1. SC REEA SRL deține și operează Platforma și Aplicațiile mobile eeatingh și este prestatorul Serviciilor de intermediere oferite prin intermediul acestora, însă nu este comerciantul produselor a căror comandă se poate realiza prin intermediul eeatingh.

 2. SC REEA SRL este o societate comercială organizată și funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediul în Mun. Târgu-Mureș, Piața Republicii Nr. 41, Jud. Mureș, România, cod poștal 540110, înregistrată în Registrul Comerțului sub numărul J26/628/1998, având codul de identificare fiscală RO10966500, domeniu de activitate principal CAEN 6201 - Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client).

 3. Pentru contactarea Reea în legătură cu eeatingh, atât de către autoritățile publice cât și de către destinatarii serviciilor eeatingh, vă rugăm să ne scrieți la adresa de e-mail contact@eeatingh.ro. Vă rugăm să utilizați limbile română, maghiară sau engleză pentru a ne transmite mesaje la această adresă de e-mail.

2. Scopul acestor Termeni și Condiții. Acordul privind utilizarea Platformei

 1. Prezentul document privind Termenii și Condițiile se aplică atunci când vizitezi și folosești Platforma eeatingh sau Aplicațiile mobile eeatingh.

 2. Termenii și Condițiile de mai jos, împreună cu documentele ce fac parte integrantă din prezentele Condiții, respectiv Politica de prelucrare a datelor personale, documentul denumit „Informare Consumatori” și informațiile suplimentare afișate în cadrul Platformei sau Aplicațiilor mobile (denumite în continuare „Condiții") reprezintă

  1. Contractul cu titlu gratuit aplicabil în relația dintre Reea și persoanele care vizitează eeatingh sau utilizează eeatingh pentru a comanda produse și

  2. Cadrul contractual general, aplicabil în relația dintre Reea, în calitate de Prestator de servicii contra cost de intermediere online prin Platforma eeatingh și Aplicațiile mobile eeatingh, pe de-o parte și comercianții înregistrați în Platformă în calitate de Beneficiari, pe de altă parte.

 3. Prezentele Condiții sunt împărțite în 2 secțiuni principale: Secțiunea I - reprezintă prevederile contractuale comune, aplicabile tuturor Utilizatorilor Platformei și Secțiunea a II-a - reprezintă cadrul contractual general aplicabil doar în relația dintre Reea și comercianții înregistrați în Platformă.

 4. Atunci când folosești Platforma ești beneficiar al Serviciilor noastre și trebuie să respecți prezentele Condiții. Trebuie să citești cu atenție și să fii de acord cu prezentele Condiții înainte de a utiliza Serviciile noastre. Dacă nu ești de acord cu prezentele Condiții, nu poți utiliza Platforma sau Aplicațiile mobile.

 5. Prin utilizarea Platformei sau Aplicațiilor mobile, declari în mod expres că: ai citit prezentele Condiții, ești de acord în întregime și necondiționat cu clauzele Condițiilor și documentelor ce fac parte integrantă din Condiții și înțelegi că respectarea Condițiilor este obligatorie.

 6. Pentru a se înregistra pe Platforma, comercianții încheie în prealabil un Contract distinct cu Reea, contract care reprezintă termenii și condițiile speciale care reglementează relația comercială dintre Reea și comerciant. Respectivul contract (termeni speciali) va fi denumit în continuare „Contract Reea-Comerciant”.

 7. Prin utilizarea Platformei și Aplicației web îți dați acordul cu privire la formele de comunicare și contractare ale Reea conform art. 10.1. din prezenta Secțiune.

 8. Aplicațiile mobile vor necesita actualizări, cu scopul de a remedia eventuale erori, a îmbunătăți anumite funcții etc. Prin acceptarea Condițiilor și utilizarea Platformei, ești de acord să primești automat actualizări și ești de acord că astfel de actualizări pot determina modificarea sau suspendarea, totală sau parțială, a serviciilor noastre și Reea nu poate fi responsabilă pentru acestea.

 9. O copie a prezentelor Condiții este stocată în format electronic și pusă la dispoziția utilizatorilor la adresa https://eeatingh.ro/terms-and-conditions.


 

3. Definiții

În cuprinsul prezentelor Condiții:

 1. „eeatingh/Platforma” înseamnă platforma de intermediere online eeatingh.ro, care include website-ul eeatingh.ro și Aplicațiile mobile eeatingh, prin intermediul căreia comercianții au posibilitatea listării de Produse și procesării comenzilor plasate de utlizatori;

 2. „Prestator/Reea” înseamnă SC Reea SRL, în calitate de societate comercială care operează Platforma;

 3. „Comerciant/Vânzător/Beneficiar” înseamnă orice profesionist care acționează în scopul desfășurării activității sale comerciale, care se înregistrează pe platforma eeatingh.ro și intră în relație contractuală cu Reea, fiind ținut de (i) prevederile prezentelor Condiții (în calitate de termeni generali) și de (ii) prevederile speciale ale Contractului încheiat distinct între Reea și comerciant (în calitate de Beneficiar de servicii);

 4. „Serviciile eeatingh” - înseamnă serviciile de intermediere online oferite utilizatorilor prin intermediul Platformei;

 5. „Client” înseamnă orice persoană fizică sau juridică care utilizează eeatingh.ro pentru căutarea sau obținerea de Produse și care a lansat o comandă pentru achiziționarea de produse;

 6. „Contract Prestator-Comerciant”/„Contract” înseamnă contractul distinct încheiat între Reea și Comerciant cu privire la termenii speciali de utilizare a Platformei;

 7. „Contract Comerciant-Client” înseamnă contractul încheiat online la distanță în temeiul căruia comercianții vând produse către Clienți prin intermediul eeatingh;

 8. „Consumator” înseamnă orice persoană fizică care nu acționează în scopuri comerciale sau profesionale în cadrul Platformei;

 9. „Utilizator” înseamnă orice persoană fizică majoră cu capacitate juridică deplină sau profesionist (PFA, persoană juridică etc) cu capacitate de exercițiu care se înregistrează în Platformă prin crearea unui Cont. Comercianții (în calitate de utilizatori profesioniști) și Clienții sunt Utilizatori;

 10. „Cont” înseamnă forma de identificare în cadrul Platformei, format din adresă de e-mail și parolă, care permite utilizarea Platformei.

4. Accesul la Platforma și Aplicațiile mobile eeatingh

 1. Ca regulă, accesul la Platformă și Aplicațiile mobile este permis oricărei persoane care (i) are peste 18 ani și are capacitate juridică deplină, (ii) acceptă prezentele Condițiile și (iii) îndeplinește condițiile din prezentul document.

 2. Dacă utilizezi Platforma sau Aplicațiile mobile în numele unei alte persoane, trebuie să fi autorizat în acest sens. În caz contrar, ești răspunzător pentru orice daune cauzate Reea, Utilizatorilor sau terților.

 3. În cazul în care oricare dintre condițiile expuse mai sus în prezentul articol nu este îndeplinită, trebuie să încetezi imediat utilizarea Serviciilor eeatingh.

 4. În situații întemeiate, pe care le vom detalia (i) în prezentele Condiții sau (ii) în contractul special dintre noi și Beneficiar, avem dreptul de a restricționa accesul persoanelor care acționează contrar legii, moralei sau bunei-credințe sau care ar putea prejudicia în orice fel Reea sau terțe persoane.

 5. Serviciile eeatingh constau în accesul la și utilizarea Platformei și Aplicațiilor mobile. Reea acordă în favoarea Utilizatorilor un drept de utilizare personal, neexclusiv, revocabilă, care nu se poate cesiona, pentru instalarea sau utilizarea serviciilor, destinat exclusiv pentru uzul Utilizatorilor. Toate drepturile care nu sunt acordate în mod expres prin aceste Condiții sunt ale Reea sau partenerilor săi. Reea, licențiatorii sau furnizorii săi păstrează dreptul de proprietate asupra Platformei, Aplicațiilor, materialelor, know-how-ului, drepturilor de autor asociate serviciilor oferite. Platforma și Aplicațiile mobile sunt licențiate către utilizatori, iar nu vândută.

 6. Reea poate solicita să îți exprimi acordul cu privire la aceste Condiții printr-o acțiune specifică, care are semnificația unui consimțământ neechivoc (bifarea unei casete specifice). Prin utilizarea Serviciilor sau prin bifarea casetei respective confirmi că ai înțeles și accepți necondiționat (individual sau ca entitate pe care o reprezinți) Termenii și Condițiile, inclusiv documentele ce fac parte integrantă din Termeni și Condiții.

 7. Pentru crearea Contului este necesară înregistrarea cu un număr de telefon mobil din România.

 8. Pentru autentificarea în Cont, vei folosi adresa de e-mail și parola înregistrate la crearea Contului.

5. Reguli privind utilizarea Platformei și Aplicațiilor mobile eeatingh

 1. Prin crearea și utilizarea Contului, Utilizatorul își asumă în relația cu Reea și în relația cu ceilalți utilizatori ai Platformei următoarele:

  1. admite că va folosi Platforma și Aplicațiile doar în scopul pentru care au fost create.

  2. își asumă răspunderea pentru menținerea confidențialității datelor aferente Contului său (username și parolă) și este pe deplin responsabil de activitatea desfășurată prin intermediul Contului său. Utilizatorul se obligă să furnizeze informații exacte, complete, actualizate atunci când înregistrează un Cont și când utilizează Serviciile. Contul este unul personal. Acesta nu poate fi transmis sau utilizat de alte persoane. Reea nu este responsabilă pentru niciun prejudiciu suferit ca urmare a furnizării de date incomplete sau incorecte. Orice activitate din Contul tău îți va fi atribuită automat. Trebuie să ne anunțați imediat dacă ai motive să crezi că altcineva îți cunoaște datele de autentificare sau dacă suspectezi că altcineva îți folosește Contul. Reea nu este răspunzătoare pentru orice pierderi suferite ca urmare a utilizării de către terți a Contului său, indiferent dacă o astfel de utilizare este sau nu realizată cu consimțământul său;

  3. admite că Reea nu are obligația de a verifica acuratețea informațiilor oferite de Utilizator și că Reea nu va fi răspunzătoare pentru declarații false sau înșelătoare făcute de Utilizator.

  4. admite că Reea nu este responsabilă pentru conținutul creat de Utilizator, de aceea Reea nu este responsabilă pentru orice consecințe care ar putea apărea ca urmare a ilegalității conținutului respectiv.

  5. va utiliza serviciile eeatingh fără a încălca drepturile de proprietate intelectuală, protecția cuvenită datelor cu caracter personal, reputația, secretele comerciale sau dreptul la viață privată al altor utilizatori sau al unor terțe părți.

  6. este de acord să nu folosească serviciile eeatingh în orice modalități care ar putea să perturbe funcționarea acestora, să încalce prezentele Condiții sau legislația în vigoare;

 2. Prin utilizarea serviciilor noastre sau crearea unui Cont, ești de acord că este posibil să vezi în Platformă reclame și link-uri către alte website-uri și resurse ale unor terțe părți.

 3. Plata produselor disponibile prin intermediul eeatingh se poate realiza inclusiv online, prin plata online cu cardul bancar. Clientul are posibilitatea de a alege, prin bifarea unei casete specifice în acest sens, să activeze pentru plățile viitoare realizate prin eeatingh plata online cu cardul respectiv. În acest caz, datele cardului său bancar vor fi reținute de procesatorul de plăți pentru a efectua pe viitor plăți online cu acel card bancar. Datele cardului nu sunt în acest caz reținute în vreun fel de eeatingh, ci doar de procesatorul de plăți Netopia Payments SRL ca urmare a solicitării Clientului.

 4. Acțiuni ale utilizatorilor care încalcă prezentele Condiții:

 5. nerespectarea regulilor detaliate în Condiții;

 6. utilizarea abuzivă sau tentativa de fraudare a Platformei;

 7. întreprinderea de activități care afectează sau există suspiciuni că afectează: securitatea celorlalți utilizatori sau securitatea eeatingh, funcționarea optimă a eeatingh, conținutul eeatingh, drepturile și interesele legitime ale Reea sau utilizatorilor;

 8. furnizarea unui conținut care încalcă drepturile fundamentale ale omului, drepturile de proprietate intelectuală sau industrială sau care reprezintă caracter discriminatoriu.

 

 6. Relația eeatingh - Clienți - Comercianți

 1. eeatingh este o platformă de intermediere online care le permite comercianților de produse alimentare înregistrați să-și vândă online produsele. Serviciul de intermediere dintre comercianții înregistrați pe eeatingh și potențialii cumpărători este oferit în mod gratuit celor din urmă.

 2. Prin plasarea unei comenzi online și acceptarea acesteia de către comerciant, intri în relație contractuală directă cu acesta. În calitate de cumpărător, ai obligația de a verifica corectitudinea conținutului comenzii înainte de a o finaliza, obligația a plăti contravaloare produselor comandate prin eeatingh și obligația de a fi disponibil pentru livrarea acestora. Contractul de vânzare a produselor se încheie online la distanță între tine și respectivul comerciant, iar nu cu Reea (operatorul eeatingh). Astfel, Reea nu este responsabilă în niciun fel în cazul în care comerciantul nu își îndeplinește obligațiile sale contractuale. Totodată, Reea nu oferă nicio garanție și nu are niciun control asupra legalității vânzării, furnizării serviciilor comerciantului sau asupra evaluărilor oferite de utilizatori.

 3. Prețul produselor este afișat la momentul plasării comenzii, în măsura în care nu survine vreo eroare. În cazul în care sesizăm vreo eroare, vei fi contactat de noi sau de comerciant.

 4. Prin achiziționarea contra cost a Serviciilor noastre, comerciantul rămâne în continuare terț independent în raport cu Reea, nefiind în vreun fel angajat sau afiliat al Reea.

 5. Comerciantul este unicul responsabil pentru obligațiile care decurg din furnizarea produselor sale către Clienți, în concordanță cu caracteristicile produselor din oferta prezentată și comanda efectuată de Client. Comerciantul are responsabilitatea exclusivă de a stabili prețurile pe care le solicită în schimbul produselor sale. Reea nu determină în niciun fel prețurile produselor și este un simplu terț în raporturile dintre vânzător și Clienți. Reea nu este astfel responsabilă pentru calitatea produselor vândute și nu oferă nicio garanție cu privire la acestea. Reea este astfel exonerată de orice fel de răspundere privind daunele care ar putea rezulta din utilizarea informațiilor prezentate de comercianți, din consumul produselor alimentarea sau folosirea produselor care însoțesc comanda (tacâmuri, condimente etc.).

 6. Orice neînțelegeri ai avea în calitate de Client începând cu momentul de la care comanda ta este ridicată de la comerciant de către curier și până la momentul la care comanda este expediată către tine reprezintă responsabilitatea comerciantului, Reea neavând calitatea de a media astfel de reclamații.

 7. Deși încercăm să oferim un spațiul virtual de încredere, responsabilitatea finală de a verifica dacă comerciantul este capabil și are certificările necesare pentru a-și furniza produsele în mod legal aparține Clientului.

 8. Reea nu este responsabilă pentru neconformitatea sau pierderile suferite de Client ca urmare a produselor vândute prin intermediul Platformei.

 9. Subliniem faptul că întreaga răspundere cu privire la informațiile care trebuie aduse la cunoștința Clienților din perspectiva legislației protecției consumatorilor și a altor reglementări aplicabile aparține Comerciantului, care acționează în calitate de vânzător în relația cu Clienții.

 10. Reea nu are obligația de a monitoriza informațiile prezentate de Comerciant sau de Clienți prin intermediul Platformei, cu excepția cazului în care legea prevede altfel.

 11. Comercianții pot avea acces la anumite date personale ale Clienților și își asumă obligația de a respecta legislația în vigoare cu privire la prelucrarea datelor personale.

 12. eeatingh nu oferă servicii de inventariere sau evaluare a stocurilor produselor listate pe Platformă, această activitate căzând în sarcina exclusivă a comercianților. Reea are rolul de intermediere online a tranzacției dintre comercianți și posibilii cumpărători, comercianții fiind singurii responsabili cu privire la administrarea și livrarea produselor vândute prin intermediul Platformei.

 13. Prin semnarea separată a contractului de prestări servicii dintre Reea și comerciant, Comercianții înregistrați în Platformă se angajează să ofere prin intermediul eeatingh numai produse și servicii care respectă normele aplicabile ale dreptului Uniunii Europene.

7. Raportare conținut ilegal (conținut care încalcă legislația națională sau europeană)

 1. Utilizatorii au dreptul de a notifica (raporta) conținutul existent în eeatingh despre care consideră că are caracter ilegal. Conform legislației europene aplicabile conținut ilegal înseamnă conținut care încalcă legislația din România sau legislația europeană. Cu titlu de exemplu, un conținut ilegal în cadrul eeatingh ar putea fi punerea la vânzare a unor produse alimentare interzise sau periculoase. În cazul în care conținutul este considerat ilegal conform legislației UE sau naționale, Reea are obligația legală de a elimina conținutului respectiv. În caz contrar, Reea ar putea fi responsabilă pentru difuzarea respectivului conținut ilegal.

 2. Pentru a raporta existența unui conținut ilegal în cadrul Platformei sau Aplicațiilor mobile, ai la dispoziție butonul „Raportează conținut ilegal” din Platformă și Aplicațiile mobile. Accesând butonul respectiv vei putea completa câmpurile formularului de raportare, având alături explicații privind modul de completare. Formularul este structurat în acord cu legislația europeană ce obligă găzduitorii de conținut să pună la dispoziția publicului eeatingh un formular de notificare a conținutului ilegal.

 3. După ce primim formularul, trimitem imediat un mesaj de confirmare de primire la adresa de e-mail completată de persona care a făcut raportarea. Apoi, vom verifica dacă raportarea cuprinde toate informațiile solicitate. Dacă toate informațiile solicitate sunt complete și putem identifica caracterul ilegal sesizat, investigăm dacă conținutul asupra căruia s-a făcut sesizarea este în mod întemeiat considerat ilegal.

 4. După ce ajungem la o concluzie, ca urmare a analizei noastre, anunțăm persoana care a făcut raportarea asupra Deciziei noastre în timp util, în funcție de complexitatea situației.


 


 

8.Moderarea conținutului. Contestare

 1. Reea nu moderează în mod automat conținutul eeatingh, ci face acest lucru doar ca urmare a luării efective la cunoștință de un anumit conținut ilegal: (i) dacă sunt încălcate prezentele Condiții, ca urmare a constatării aleatorii de către noi sau ca urmare a sesizării de către alte persoane, (ii) ca urmare a raportărilor privind conținutul ilegal trimise de diverse persoane, (iii) ca urmare a primirii unui ordin al unei autorități de a acționa împotriva conținutului ilegal.

 2. Dacă decidem eliminarea unui anumit conținut publicat pe Platformă sau suspendarea unui Cont, comunicăm prin e-mail decizia noastră utilizatorului căruia îi aparține respectivul conținut sau cont, cel târziu în momentul în care eliminarea/ștergerea devine efectivă, alături de următoarele detalii: motivele care ne-au determinat să luăm decizia (inclusiv dacă decizia luată este determinată de o raportare de conținut ilegal), indicarea dispozițiilor contractuale sau legale încălcate, posibilitatea de a contesta decizia.

 3. Prevederile pct. 8.2 de mai sus nu se aplică dacă decizia de eliminare este impusă în situații în care avem obligația de a nu dezvălui aceste informații, ca urmare a solicitării unei autorități publice competente, unei dispoziții legale sau în cazul unui conținut comercial înșelător de largă circulație.

 4. Utilizatorul poate contesta Decizia în termen de 6 luni de din ziua comunicării Deciziei prin e-mail. Contestarea deciziei se poate face (i) gratuit, prin sistemul intern de soluționare prin trimiterea unei plângeri prin e-mail la adresa contact@eeatingh.ro, (ii) prin apelarea la un organism independent de soluționare extrajudiciară a litigiilor sau (iii) contestarea deciziei în instanță.

 5. În vederea formulării plângerii, este necesar să ne transmiți informații suficiente pentru identificarea problemei. Plângerea ta va fi analizata de noi și îți vom comunica prin e-mail răspunsul nostru în termen de maxim 30 de zile calendaristice de la primirea plângerii, în cazul în care plângerea conține informațiile necesare identificării situației. În cazul în care plângerea nu conține datele necesare identificării situației sesizate, te vom ruga să revii cu detalii, termenul de soluționare fiind prelungit în mod corespunzător.

 6. Dacă considerăm că contestația pe care ne-o trimiți prin e-mal este întemeiată, anulăm decizia luată și conținutul eliminat sau contul șters este restabilit. Dacă considerăm că contestația nu este întemeiată, conținutul rămâne eliminat sau contul rămâne șters. În ambele situații, îți vom comunica hotărârea pe care o luăm față de plângerea ta.

 7. Ștergerea unui Cont va însemna ștergerea tuturor informațiilor aflate în Cont, mai puțin cele păstrate în interesul legitim al Reea, fără ca acest demers să constituie o cauza care să îndreptățească Utilizatorul la plata de daune, despăgubiri, penalități sau alte sume de către Reea.

 8. În cazul în care restricționarea este revocată de către Reea, restabilim accesul Utilizatorului la Platformă, oferind acces la datele cu caracter personal sau de altă natură, care rezultă din utilizarea serviciilor înainte ca restricționare. 

 9. Nu suntem responsabili pentru daunele produse în legătură cu restricționarea Contului. După ștergerea unui Cont, Utilizatorul nu va avea dreptul la rambursarea plăților deja făcute în cazul în care restricționarea s-a produs ca urmare a încălcării obligațiilor sale. După anularea Contului, Utilizatorul este împiedicat să acceseze conținutul Contului.

9. Drepturi de proprietate intelectuală

 1. Orice element de conținut din Platformă și Aplicațiile mobile (precum mărcile înregistrate, logo-urile, imaginile, textele, elementele grafice, fișierele audio și video) aparțin în exclusivitate Reea și partenerilor noștri și sunt protejate de legislația privind proprietatea intelectuală. Acest conținut nu poate fi copiat, dezasamblat, modificat, reprodus, publicat de către nicio persoană, fără acordul prealabil scris al Reea. Orice utilizare neautorizată a acestor materiale reprezintă încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală și atrage răspunderea civilă și/sau penală.

 2. Utilizatorii au, pe durata contractuală, un drept de utilizare a elementelor Platformei și Aplicațiilor mobile care sunt strict necesare pentru executarea prezentelor Condiții. Acest drept de utilizare poate fi cesionat doar cu acordul Reea.

 3. Ne rezervăm toate drepturile care nu sunt acordate în mod expres prin prezentele Condiții.

 4. Reea nu pretinde și nu deține drepturi de proprietate intelectuală cu privire la conținutul furnizat de Utilizatori. Astfel, întreg conținutul furnizat de Utilizator se află în proprietatea acestuia, fiind unicul răspunzător cu privire la conținutul folosit.

 5. Utilizatorii nu va aduce atingere, în niciun fel, drepturilor celorlalți Utilizatori ai Platformei. În cazul în care Utilizatorii sau terțe persoane sesizează Reea cu privire la încălcarea drepturilor lor de către alt Utilizator, acesta din urmă este singurul care răspunde pentru repararea prejudiciului cauzat Utilizatorilor, terților sau Reea.

 6. În calitate de Utilizator, ai obligația de a te asigura că conținutul adăugat prin intermediul Contului tău nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale altora. Ești de acord că avem dreptul, dar nu și obligația, de a modifica sau șterge conținutul Contului sau de a-ți restricționa Contul dacă încalci această obligație.

 7. Prin publicarea de conținut prin intermediul Platformei, Aplicațiilor mobile sau paginilor de socializare la care eeatingh are cont creat, ne transmiți la nivel mondial, în mod gratuit, nelimitat în timp și irevocabil dreptul de autor neexclusiv de a multiplica și distribui conținutul creat de tine cu scopul de a-l distribui în cadrul Platformei, Aplicațiilor mobile sau pe rețelele de socializare la care eeatingh are pagină creată (Instagram, Facebook etc.). Acest drept de autor se transmite în schimbul dreptului acordat de noi privind utilizarea serviciilor eeatingh și se realizează pe întreaga durată de protecție a drepturilor de autor asupra materialului în cauză. Având în vedere natura internetului, nu deținem controlul deplin și nu ne asumăm răspunderea asupra modului în care terții distribuie conținutul creat de tine.

 10. Comunicare și publicitate

 1. Prin înregistrarea în eeatingh ești de acord ca orice comunicare cu privire la funcționarea serviciilor, modificarea prezentelor Condiții, obligațiile tale contractuale, obligațiile noastre contractuale sau legale, activitățile realizate în interesul nostru legitim să se realizeze electronic, în special prin intermediul Platformei, e-mailului sau SMS, prin utilizarea de către noi a datelor aferente Contului tău. Ești de acord că comunicarea electronică prin intermediul Platformei, Aplicațiilor mobile, e-mail sau SMS este considerată o comunicare scrisă și, pentru a o păstra, ești de acord că suntem autorizați să stocăm o astfel de comunicare într-o formă nealterată. Toate notificările trimise prin intermediul Platformei, Aplicațiilor mobile sau e-mail se consideră că au fost livrate destinatarului în momentul trimiterii lor.

 2. Reea poate transmite Utilizatorilor informații cu privire la promoțiile, campaniile, concursurile, ofertele noastre sau ale comercianților înregistrați pe Platformă. Aceste informări sunt transmise atât în mod direct de către noi, cât și prin intermediul unor servicii specializate, cu respectarea securității și confidențialității informațiilor. Orice Utilizator are posibilitatea să-și dea acordul cu privire acestui tip de informații prin setarea Contului său, prin bifarea căsuțelor aferente publicității plasate la secțiunea „Notificări” din Cont. Acordul poate fi retras oricând, prin debifarea casetei respective.

 3. Prin crearea unui Cont, Utilizatorul își poate oferi consimțământul și pentru a fi contactat de către partenerii Reea în scop de marketing și publicitate.

 11. Confidențialitate și accesul la datele cu caracter personal

 1. Orice informații furnizate, prin mijloace scrise sau orale, în cadrul comunicărilor dintre Reea și Utilizatori, pe durata prezentelor Condiții reprezintă informații confidențiale.

 2. Reea are acces la datele cu caracter personal pe care Utilizatorii eeatingh le furnizează în vederea utilizării serviciilor eeatingh. Utilizatorii au acces la datele cu caracter personal pe care le furnizează în legătură cu utilizarea Serviciilor. Informații detaliate despre cum sunt prelucrate datele cu caracter personal colectate sau prelucrate în orice mod prin intermediul eeatingh sunt oferite în cadrul Politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal, disponibilă pe eeatingh.ro.

 3. În ceea ce privește activitatea din Platformă a comercianților, aceștia au calitatea de Operator de date și Reea are calitatea de Împuternicit în ceea ce privește datele utilizatorilor pe care le prelucrează în vederea procesării comenzilor comercianților.

12. Trimiteri către surse terțe

 1. Platforma și Aplicațiile mobile pot conține legături externe (link-uri, bannere, spoturi publicitare) sau trimiteri către alte website-uri/platforme (spre exemplu, către Facebook) pe care Reea nu le deține. Pentru utilizarea respectivelor website-uri/platforme se aplica termeni și condiții de utilizare specifice, iar Reea nu este răspunzătoare și nu își asumă nicio obligație cu privire la conținutul acestora. Te rugăm să citești politicile respectivelor companii înainte de a accepta prelucrarea oricăror date personale care îți aparțin.

 2. Nicio legătură către alte site-uri/platforme nu poate fi calificată drept o aprobare sau susținere a acestora. Ești de acord că, în măsura permisă de lege, Reea sau partenerii noștri, nu vom putea fi ținuți răspunzători pentru conținutul sau disponibilitatea unor astfel de site-uri/platforme.

13. Limitarea răspunderii Reea

 1. Reea oferă acces la Platformă pe baza principiului „așa cum se prezintă” și „în funcție de disponibilitate”, fără nicio garanție de niciun fel, expresă sau implicită. Serviciile noastre pot fi supuse limitărilor, întârzierilor și/sau altor probleme inerente utilizării internetului și a comunicațiilor electronice (viruși, secvențe distructive de cod etc). Ești de acord că folosești eeatingh pe riscul tău. Reea nu garantează acuratețea, corectitudinea sau caracterul actual al informațiilor prezentate în cadrul eeatingh.

 2. În condițiile permise de lege, nu suntem răspunzători pentru nicio pierdere directă sau indirectă și pentru niciun fel de prejudicii rezultând din utilizarea Serviciilor noastre. Răspunderea Reea pentru orice (i) prejudicii indirecte sau (ii) pentru daune cauzate de terțe persoane sau unor terțe persoane este exclusă. Reea nu își asumă răspunderea pentru oricare dintre următoarele aspecte ce se pot afla în legătură cu utilizarea Serviciilor: (i) pierderea profitului; (ii) scăderea volumului de vânzări sau pierderi; (iii) pierderea de contracte; (iv) daune sau pierderi care decurg din orice tranzacție între Utilizatorii Platformei.

 3. Ești de acord cu faptul că, ocazional putem suspenda utilizarea Platformei pe perioade nedeterminate de timp, inclusiv fără o notificare prealabilă, din motive pe care le considerăm întemeiate, cum ar fi de exemplu necesitatea de a realiza mentenanța Platformei. Totodată, este posibil ca în situații impuse de forța majoră sau caz fortuit, Platforma să nu fie disponibilă, fără a atrage răspunderea noastră. 

 4. Avem dreptul de a modifica sau elimina diferite funcțiuni ale Platformei, parțial sau integral, în orice moment, și fără a fi necesar să îți transmitem o notificare prealabilă în acest sens. Sunteți de acord că astfel de schimbări pot determina întreruperi și Reea nu poate fi responsabilă pentru acestea.

 5. Prin utilizarea Serviciilor noastre, îți exprimi acordul de a ne despăgubi și de a ne exonera de răspundere, în măsura permisă de lege, referitor la (i) orice încălcare a prezentelor Condiții pe care o săvârșești și (ii) orice solicitare formulată împotriva noastră de un terț și care decurge din utilizarea neconformă de către tine a Platformei noastre.

 6. Reea nu are obligația de a modera în mod voluntar informațiile prezentate prin intermediul Platformei, cu excepția cazului în care legea prevede altfel.


14. Forța majoră și cazul fortuit


 

 1. Partea care dovedește că neexecutarea obligațiilor sale contractuale, executarea cu întârziere sau executarea necorespunzătoare sunt cauzate de forţa majoră sau de caz fortuit este exonerată de răspundere.

 2. Reea este exonerată de repararea oricărui prejudiciu direct sau indirect suferit ca urmare a (i) unor evenimente imprevizibile și inevitabile, care nu depind de voința sa, enumerate cu titlu de exemplu: erori de operare sau funcționare tehnică a Platformei, Aplicațiilor sau echipamentelor Reea, incendiu, distrugerea echipamentelor și a instalațiilor, defectarea sau întreruperea prelungită a transportului, a telecomunicațiilor sau furnizării curentului electric, viruși informatici, atacuri cibernetice, erori de conexiune la internet, acces neautorizat în sisteme sau (ii) în cazurile fortuite privind împrejurări relativ imprevizibile și invincibile neavând caracter extraordinar precum restricțiile legale, imposibilitatea de a utiliza Platforma, grevele și alte evenimente asemănătoare.

 3. Dacă în termen de 30 zile de la data producerii evenimentului perturbator acesta nu încetează, oricare parte are dreptul să o anunțe pe cealaltă parte despre încetarea de plin drept a prezentelor Condiții, fără a putea pretinde celeilalte părți daune-interese.

15. Durata și modificarea Condițiilor în relația Reea-Clienți. Încetarea relației contractuale dintre Reea și Clienți

 1. Reea își rezervă dreptul de a modifica integral sau parțial prezentele Condiții, prin notificarea modificărilor semnificative pe Platformă și în cadrul Aplicațiilor mobile. Atunci când revii pe eeatingh, te rugăm așadar să verifici data ultimei actualizări. Folosirea Platformei sau Aplicațiilor mobile după aplicarea modificărilor implică faptul că ți-ai dat acordul asupra noilor Condiții. Modificările prezentelor Condiții intră în vigoare la data publicată pe Platformă.

 2. Contractul de servicii de cont se încheie pe o perioadă nedeterminată de la momentul validării Contului tău. În calitate de Client, poți alege oricând să nu mai folosești Platforma sau Aplicațiile mobile și să încetezi astfel contractul cu titlu gratuit. Utilizatorul își poate șterge Contul din setările Contului, fără a fi necesare alte formalități.

 3. După ștergerea Contului sau rezilierea contractului, Utilizatorul pierde accesul la informațiile furnizate sau generale în timpul utilizării eeatingh.

 16. Interpretare, transfer și litigii


 

 1. Titlurile secțiunilor prezentelor Condiții sunt inserate doar în scop de referință și nu vor afecta interpretarea acestora.

 2. Reea poate cesiona total sau parțial drepturile sau obligațiile stabilite prin prezentul Contact prin afișarea denumirii noului prestator al serviciilor pe Platforma eeatingh.ro.

 3. Neexercitarea de către Reea sau exercitarea fără succes a drepturile care îi sunt conferite în temeiul prezentelor Condiții nu constituie o renunțare la drepturile sale. Nicio executare separată sau parțială a oricărei obligații nu va exclude executarea integrală a unei astfel de obligații.

 4. În cazul în care una dintre clauzele prezentelor Condiții va fi declarată nulă și neavenită printr-o modificare legislativă sau printr-o hotărâre a instanțelor de judecată, aceasta nu va afecta în niciun fel validitatea și respectarea celorlalte clauze ale Condițiilor. Părțile vor depune toate eforturile pentru modificarea respectivei clauze, păstrând scopul prezentelor Condiții.

 5. Legea aplicabilă prezentelor Condiții este reprezentată de legea română. În cazul în care părțile nu reușesc să rezolve în mod amiabil diferendele, instanțele de judecată competente sunt cele din Târgu-Mureș.

 6. Prin acceptarea prezentelor Condiții, îți exprimi consimțământul de a le respecta.

 II. Prevederi aplicabile în relația dintre Reea și Comercianți

1.Accesul la Platformă

 1. Ca regulă, accesul contra cost în calitate de Beneficiar la Platformă este permis oricărui comerciant care acceptă Termenii și Condițiile, îndeplinește condițiile din prezenta secțiune și încheie în prealabil un Contract cu Reea în acest sens. Contractul reprezintă prevederile contractuale speciale, care detailează relația de colaborare dintre Reea și Beneficiar, iar prezentele Condiții reprezintă cadrul general contractual. Prin urmare, în relația dintre Beneficiar și Reea, au întâietate prevederile speciale cuprinse în Contract.

 2. Accesarea serviciilor disponibile pentru Beneficiari se face numai la cerere și contra cost. Prețul serviciilor poate varia, în funcție de tipul de serviciu solicitat conform Contractului încheiat în prealabil între Reea și Beneficiar.

 2.Drepturile și obligațiile Reea  

 1. Reea se oblige să respecte prezentele Condiții și Contractul.

 2. Reea se oblige să ia toate măsuri tehnice și organizaționale corespunzătoare care să ofere securitate Serviciilor furnizate, fără ca Reea să își asume obligația de garanție pentru protecția împotriva atacurilor cibernetice, interceptărilor neautorizate, transmiterea de viruși sau alte situații care sunt generate în afara controlului său și care au loc prin/din cauza comunicațiilor electronice/internetului;

 3. Reea se oblige să depună toate diligențele pentru a presta Serviciile în mod continuu, cu excepția unor (i) întreruperi planificate, sau (ii) a unor întârzieri sau alte disfuncționalități cauzate de factor independenți de voința Reea (e.g. întârzieri cauzate de furnizorii de acces la rețeaua de internet, de furnizorii de energie electrică etc.);

 4. Reea se oblige să blocheze accesul Serviciilor în situațiile în care se descoperă (i) vulnerabilități majore, (ii) atacuri cibernetice sau (iii) incidente de securitate ce necesită răspuns de urgență pentru protejarea informațiilor și a datelor existente.

 3. Drepturile și obligațiile Beneficiarului  

 1. Beneficiarul are dreptul de a-i fi vizibilă în mod clar identitatea pe Platformă, prin afișarea pe Platformă a denumirii, mărcii/emblemei/siglei acestuia, astfel cum sunt ele comunicate de către Beneficiar.

 2. Beneficiarul se obligă să utilizeze Serviciile numai în scopuri legale și conform destinației acestora, astfel cum este menționat în prezentele Condiții.

 3. Beneficiarul se obligă să nu permită terților să îi folosească Contul său. Beneficiarul are obligația să actualizeze datele Contului său, să păstreze, în condiții sigure, confidențialitatea datelor de autentificare și să anunțe Reea imediat ce consideră că persoane neautorizate îi cunosc datele de identificare sau dacă suspectează că altcineva folosește Contul.

 4. Beneficiarul se obligă să respecte prezentele Condiții, Contractul încheiat cu Prestatorul și legile aplicabile în legătură cu activitatea sa comercială, în special toate legile și reglementările cu privire la siguranța alimentelor.

 5. Beneficiarul se obligă să nu faciliteze sau să nu realizeze trimiterea de mesaje comerciale nesolicitate (SPAM) pentru promovarea oricărui site, serviciu sau produs utilizând Platforma.

 6. Beneficiarul se obligă să mențină ofertele, reducerile sau promoțiile pe durata afișată pe Platformă, în acord cu prevederile legale.

 7. Beneficiarul se obligă să ofere Prestatorului informații actualizate despre adăugarea sau eliminarea de Produse din oferta sa; Prestatorul este exonerat de orice răspundere pentru eventualul prejudiciu suferit de Clienți ca urmare a promovării pe Platformă a unor produse indisponibile sau în cantitate insuficientă.

 8. Beneficiarul se obligă să furnizeze Clienților informațiile prevăzute de legislația națională și comunitară privind drepturile consumatorilor; publicarea ofertelor, promoțiilor și reducerilor; comerțul electronic, precum și cele aplicabile contractelor la distanță.

 9. Beneficiarul se obligă să livreze comenzile plasate de către Clienți în termenul comunicat Clienților și la adresa comunicată de Clienți, în funcție de termenii și condițiile Beneficiarului în relație cu Clienții săi.

 10. Beneficiarul se obligă să răspundă față de Clienți și față de terți cu privire la calitatea și conformitatea Produselor.

 11. Beneficiarul se obligă să soluționeze reclamațiile Clienților cu privire la Produse, în termenul legal.

 12. Beneficiarul se obligă să nu recurgă la orice mijloace prin care să determine sau să încerce să determine Clientul să finalizeze Comanda printr-o alta metodă decât prin intermediul Platformei, dacă această din urmă metodă a fost cea inițial accesată de către Client. 

 1. 4. Răspunderea Părților  

 1. Reea poate vinde sau subcontracta drepturile și obligațiile ce fac obiectul prezentelor Condiții și obiectul Contractului încheiat cu Beneficiarul, integral sau parțial, fără consimțământul prealabil al Beneficiarului, în măsura în care avem un interes legitim și acest lucru nu determină limitarea drepturilor de care Beneficiarul beneficiază în virtutea legii. Beneficiarul nu poate cesiona, subcontracta sau transfera drepturile și obligațiile ce fac obiectul prezentelor Condiții, integral sau parțial, având în vedere că utilizarea Platformei este personală, cu excepția acordului prealabil expres al Reea.

 2. Reea poate accesa, păstra sau transmite oricare dintre informațiile Beneficiarului atunci când o astfel de acțiune este necesară pentru (i) a investiga, preveni sau lua măsuri cu privire la posibile activități ilegale, (ii) pentru a ne conforma unor solicitări din partea autorităților sau instituțiilor publice, (iii) în cazul unor amenințări serioase la adresa siguranței fizice a oricărei persoane, (iv) încălcări ale Politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal.

 3. Beneficiarul garantează că colectarea și utilizarea oricăror informații personale sau date furnizate în timpul utilizării Platformei respectă toate legile, regulile și reglementările aplicabile privind protecția datelor. Beneficiarul recunoaște că Reea poate prelucra astfel de date cu caracter personal în conformitate cu Politica eeatingh privind protecția datelor cu caracter personal.

 4. Reea nu va fi responsabilă pentru niciun prejudiciu direct sau indirect, întârzieri, pierderi, cheltuieli determinate de sau în legătură cu: nerespectarea de către Utilizator a obligațiilor sale; neglijența gravă, omisiunea, frauda, întârzieri sau greșeli intenționate ale Utilizatorului, conducerii sau angajaților acestuia sau ale oricărei alte entități afiliate Utilizatorului; neconformarea sau implementarea neadecvată de către Utilizator a recomandărilor și/sau instrucțiunilor furnizate de Reea;

 5. Prin utilizarea Serviciilor noastre, îți exprimi acordul de a ne despăgubi și de a ne exonera de răspundere, în măsura permisă de lege, referitor la (i) orice încălcare a prezentelor Condiții pe care o săvârșești, (ii) utilizarea abuzivă a serviciilor și (iii) orice solicitare formulată împotriva noastră de un terț și care decurge din utilizarea neconformă sau nelegală de către tine a Platformei.

5. Recenzii, ierarhie, mediere, restricționarea serviciilor oferite comercianților

 1. Utilizatorii Platformei pot formula recenzii despre produsele comandate doar după ce au procesat o comandă și au plătit-o. Astfel, recenziile sub formă de stea sau text, provin de la cumpărători care au achiziționat efectiv produsele comercianților înregistrați pe Platformă. Recenziile nu sunt publicate pe Platformă, ci sunt accesibile doar comercianților care au vândut produsele.

 2. Ierarhia privind rezultatele căutării comercianților dintr-o localitate este determinată de parametrii precum: preferințele tale, ordinea cronologică a înregistrării pe Platformă, promoțiile comercianților, numărul de comenzi.

 3. Dacă, în calitate de Beneficiar, dorești să formulezi o reclamație în legătură cu: a) nerespectarea de către noi a obligației de echitate și transparență în oferirea serviciilor de intermediere online, care consideri că te afectează; b) aspectele tehnologice privind furnizarea de servicii de intermediere online sau c) măsurile restrictive luate de noi, te rugăm să ne transmiți reclamația ta prin e-mail la adresa contact@eeatingh.ro,. Pentru a-ți putea răspunde, te rugăm să ne oferi datele tale de identificare și orice alte date necesare pentru ca noi să putem înțelege cât mai bine situația pe care ne-o prezinți. Reclamația ta va fi analizată în mod gratuit, într-un termen rezonabil de la data la care primim informații complete pentru identificarea chestiunii sesizate, ținând seama de importanța și de complexitatea problemei sesizate. Îți vom comunica rezultatul procesului intern de soluționare a reclamațiilor prin e-mail.

 4. În cazul în care reclamațiile Beneficiarilor nu pot fi rezolvate prin intermediul sistemului intern de soluționare a reclamațiilor, părțile vor putea recurge la servicii de mediere, asigurate de mediatori imparțiali și independenți, contactați atât fizic, cât și la distanță. Părțile aleg mediatori ale căror servicii sunt abordabile ca preț pentru Beneficiar, care pot să furnizeze servicii de mediere fără întârzieri nejustificate și care dispun de un nivel suficient de înțelegere generală a relațiilor comerciale ce fac obiectul acestor Condiții. Abordarea medierii este voluntară. În cazul în care Beneficiarul și Reea aleg să nu apeleze la servicii de mediere, instanțele de judecată competente sunt cele din Târgu-Mureș.

 5. Reea are dreptul să elimine de pe Platformă Conturile Beneficiarului în cazul în care acesta nu respectă obligațiile asumate prin prezentele Condiții și prin Contract, trimițând în acest sens o notificarea scrisă prealabilă Beneficiarului. Notificarea trebuie să specifice motivul suspendării sau anulării Contului. În cazul în care Reea decide să anuleze Contul, trimite cu 30 de zile în avans o justificare scrisă a deciziei respective. Reea nu trebuie să ofere o justificare atunci când: a) are o obligație legală de a nu specifica faptele sau circumstanțele specifice sau b) în cazul în care poate demonstra că Beneficiarul în cauză a încălcat în mod repetat Condițiile. Reea îi oferă Beneficiarului ocazia de a clarifica faptele și circumstanțele în cadrul procesului intern de soluționare a reclamațiilor menționat la pct. 5.3 de mai sus.

6. Modificarea Contractului în relația Reea-Comercianți

 1. Reea poate modifica în mod unilateral aceste Condiții, în măsura în care Beneficiarul primește o notificare scrisă prin e-mail cu privire la conținutul modificării cu cel puțin 15 zile înainte ca modificările să-și producă efectul.

 2. După primirea notificării, Beneficiarul are dreptul de a înceta contractul, fiind obligat să achite toate sumele aferente serviciilor deja prestate de Reea. Beneficiarul poate renunța la perioada de preaviz (i) fie printr-o declarație scrisă, (ii) fie printr-o acțiune fără echivoc de renunțare la perioada de preaviz (e.g. acceptarea unei comenzi), cu excepția cazului în care perioada de preaviz rezonabilă și proporțională este mai mare de 15 zile.

 3. Reea nu trebuie să respecte perioada de preaviz de 15 zile în cazul în care modificarea Condițiilor este necesară ca urmare a unei modificări legislative sau pentru a îndepărta un risc iminent la adresa Serviciilor oferite, consumatorilor, în caz de fraudă, de programe malware, de mesaje spam, de încălcări ale securității datelor sau alte riscuri în materie de securitate cibernetică.


 

Versiunea nr. 2, în vigoare de la 24.04.2024

Istoric versiuni:

Versiunea 1 - în vigoare de la 26 mai 2022 până la 25 octombrie 2022

Versiunea 1.1 – în vigoare de la 26 octombrie 2022 până la 23.04.2024